15. februar 2017. – Međunarodni dan dece obolele od raka

Međunarodni dan dece obolele od malignih bolesti,15. februar,uspostavljen je 2002. godine od strane Međunarodne konferencije Udruženja dece obolele od raka, a danas se obeležava u više od 85 zemalja širom sveta.U Srbiji su prva udruženja roditelja dece obolele od malignih bolesti počela sa radom početkom 90-ih godina prošlog veka. Udruživanjem i učenjem od inostranih udruženja roditelja Evrope i sveta stekli su veštine i znanja o načinu i mogućnostima pružanja podrške deci,njihovim porodicama,zdravstvenim radnicima i bolnicama. Na ovaj način roditelji su prihvatili činjenicu da je pored lekara i bolnice potrebno da se i sami aktivno uključe u lečenje svoje dece.

Međunarodni dan dece obolele od malignih bolesti u našoj zemlji je 2013. godine postao deo nacionalnog Kalendara javnog zdravlja.

Ovaj međunarodni dan obeležava se svake godine u cilju edukacije i efikasnog sprovođenja svih mera koje će omogućiti ranu dijagnostiku, adekvatnu terapiju, rehabilitaciju i bolji kvalitet dece obolele od malignih tumora.

Od malignih bolesti u Republici Srbiji, prema poslednjim dostupnim podacima,obolelo 334 dece oba pola uzrasta od 0 do 19 godina. Gotovo 2/3 novoobolele dece bilo je uzrasta do 15.godina.

Tri grupe oboljenja “i to leukemije,tumori mozga i limfomi čine najčešće zastupljene maligne bolesti u dečjem uzrastu.

U skladu sa savremenim medicinskim dostignućima,buduća istraživanja usmerena u pravcu etiologije malignih tumora kod dece omogućiće ne samo efikasno sprovođenje preventivnih mera,već bržu i efikasniju ranu dijagnostiku,primenu standane terapije i samim time i duže preživljavanje kod dece obolele od raka svuda u svetu.

Sagledavajući značaj zaštite i unapređenja zdravlja jedne od najosetljivijih populalacionih grupa Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”se sa mrežom okružnih institute i zavoda za javno zdravlje od početka aktivno uključio u obeležavanje ovog važnog datuma iz Kalendara javnog zdravlja, jer je najvažniji zadatak kako zdravstvenih radnika tako i šire društvene zajednice  edukacija dece i adolescenata i njihovih roditelja u pogledu prevencije sticanjem zdravih životnih navika.

Dom zdravlja “dr.Vlastimir Godić” obeležava ovaj dan u saradnji sa Crvenim krstom,prosvetom i lokalnom zajednicom sa javnim manifestacijama, predavanjima i kreativnim radionicama za roditelje, decu i adolescente, sa ciljem sticanja zdravih životnih navika.