“MI MOŽEMO, JA MOGU” – 4. februar – Svetski dan borbe protiv raka 2017.

Svetska zdravstvena organizacija sa Međunarodnim udruženjem za borbu protiv raka svakog 4.februara obeležava Svetski dan borbe protiv raka.Od prošle godine započeta je trogodišnja kampanjapod sloganom “MI MOŽEMO, JA MOGU”kojom se podseća da  pojedinac i zajednica mogu da doprinesu smanjenju globalnog tereta rakom.

Ključne poruke kampanje se odnose na društvo, zajednicu i pojedinca

MI MOŽEMO da: JA MOGU da:
 • podstaknemo i preduzmemo akciju,
 • poboljšamo pristup zdravstvenoj zaštiti obolelih od raka,
 • preventiramo rak,
 • skrenemo pažnju,
 • razvijamo zdravu okolinu,
 • mobilišemo sve snage u borbi protiv raka,
 • izmenimo zdravstvenu politiku,
 • formiramo fondove za kontrolu raka,
 • i zajednički pojačamo uticaj u borbi protiv raka.
 •  izaberem zdrave stilove života,
 • razumem da rano otkrivanje spašava živote,
 • preuzmem kontrolu nad svojom bolešću,
 • podržim druge,
 • volim i budem voljen/a,
 • budem JA,
 • da se posle lečenja vratim na posao,
 • podelim svoju priču sa drugima,
 • glasno govorim o tome

Dom zdravlja Varvarin  učestvuje  u obeležavanju 4.februara zajedno sa svojim partnerima.Realizovano je mnogo zdravstveno vaspitnih aktivnosti a javna manifestacija je održana  na  pijaci u Bačini uz deljenje promotivnog materijala.