“Odrasli puše i mene guše”

Dom zdravlja Varvarin kao i svake godine obležava Nacionalni dan bez duvanskog dima, 31. januara.

Pušenje duvana je značajna pretnja zdravlju i vodeći faktor rizika za mnoge nezarazne bolesti. Svake godine od duvanskog dima umre oko 6 miliona ljudi, a takođe duvanski dim povećava rizik za nastanak bolesti srca, infarkta i moždanog udara, oboljenja disajnih puteva, raka pluća i drugih malignih bolesti.

Činjenica je da ne postoji bezbedan nivo izlaganja duvanskom dimu. Odvojeni prostor za pušače i nepušače kao i posebne prostorije za pušenje nisu efikasno rešenje i ne pružaju zaštitu. Efikasna zaštita od izloženosti duvanskom dimu zahteva potpunu eliminaciju duvanskog dima i time se štite ljudi od štetnog dejstva. Izlaganje duvanskom dimu predstavlja i profesionalni rizik za radnike kome su oni izloženi na radnom mestu, te je potrebno obezbediti zdravu i bezbednu sredinu.

Podaci iz globalnog istraživanja o upotrebi duvana kod mladih starosti 13-15 godina u Srbiji, 2013. godine, pokazuju na visoku izloženost mladih duvanskom dimu jer je 63,4% učenika izloženo duvanskom dimu u svojoj kući, a 61% u zatvorenim javnim prostorijama. Takođe, pokazano je da jedan od deset učenika puši cigarete (13% devojčice i 12.7% dečaci). U 44% domaćinstva pušenje je svuda dozvoljeno, u 31% dozvoljeno samo u nekim prostorijama, a samo u 13% pušenje nije nigde dozvoljeno. Primećeno je da se izloženost duvanskom dimu povećava od 58% u 2012. na 64% u 2014. godini. Beleži se i porast izloženosti duvanskom dimu i na radnom mestu od 22% u 2012. na 29% u 2014. godini. Takođe, povećava se i procenat pušenja u školama i na fakultetima sa 4% na 7% u 2014. godini.

Više od polovine stanovništva navodi da im izloženost duvanskom dimu smeta, a od toga 15% da im direktno utiče na zdravlje.

Dom zdravlja Varvarin je 2015. godine uradio istraživanje o upotrebi cigareta kod mladih u uzrastu od 13 do 15 godina u Osnovnoj školi u Varvarinu. Ispitivanjem je obuhvaćeno 108 đaka i rezultati dobijeni se značajno podudaraju sa rezultatima Institu za javno zdravlje Srbije u Beogradu.

U cilju smanjenja štetnih efekata upotrebe duvana, Svetska zdravstvena organizacije je 2008. godine usvojila paket od 6 efikasnih mera koja dovode do smanjenja upotrebe duvana. Jedna od tih mera je i zaštita stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Značajan korak u prevenciji i smanjenju upotrebe duvana predstavlja i okvirna konferencija o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije koju je ratifikovalo 180 država sveta, a u Srbiji je stupila na snagu 09.05.2006. godine.