MART – Mesec borbe protiv raka

PENTACON DIGITAL CAMERA

Prema procenama Svetske zdravstvene oranizacije obolevanje od malignih bolesti u svetu je poraslo sa 12,7 miliona u 2008. godini na 14,1 miliona ljudi u 2012. godini. Do 2032.godine očekuje se da će oboleti 25 miliona ljudi širom sveta, odnosno,obolevanje od raka će porasti za 70%. Prema istom izvoru, u 2012.godini od svih lokalizacija tumora umrlo je 8,2 miliona ljudi.

Oko 30% svih smrtnih ishoda od malihnih boleesti posledica je pušenja, prekomerne telesne težine, nepravilne ishrane, nedovoljne fizičke aktivnosti i konzumacije alkohola.

Prevencija i rano otkrivanje malignih bolesti ima ogroman javnozdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup kontroli malignih bolesti.

Dom zdravlja Varvarin je u martu intenzivirao aktivnosti u borbi protiv malignih bolesti. U saradnji sa Crvenim krstom,prosvetom i lokalnom zajednicim realizuju se zdravstveno – vaspitne i zdravstveno-promotivne aktivnosti.Održane su javne manifestacije u Obrežu i Bošnjanu. Osim javne manifestacije, u Bošnjanu je održana i edukacija meštana o pevenciji raka debelog creva-dr.Ana Golubović načelnik Opšte medicine u saradnji sa Polivalevtnom patronažnom službom. Akciju je pratila RTK za emisiju Hronika opštine Varvarin. O prevenciji i ranom otkivanju malignih bolesti govorila je dr.Golubović .

U Srednjoj školi Varvarin su organizovana predavanja i radionice. Edukacija mladih ima za cilj otklanjanje faktora rizika ili smanjenje njihovog delovanja (pušenje duvana, nepravilna ishrana, fizička nektivnost, konzumiranje alkohola, infekcije, faktori iz životne i radne sredine. Na više od 80% svih malignih bolesti moguće je uticati modiffikovanjem faktora rizika.