UNAPREĐENJE ZDRAVLJA MLADIH – 13.03.2017 – 06.04.2017.

PENTACON DIGITAL CAMERA

U toku marta – Meseca borbe protiv raka započeta je realizacija zdravstveno-vaspitnih aktivnosti zaposlenih u Patronažnj službi Doma zdravlja ,,DR.VLASTIMIR GODIĆ” Varvarin.

Ciljna grupa su mladi,pa su u saradnji sa Srednjom školom Varvarin i Crvenim krstom Varvarin učenicima održana predavanja sa temama: PRAVILNA ISHRANA, FIZIČKA AKTIVNOST, SAN I ODMOR, ŠTETNOST DUVANSKOG DIMA, ŠTETNOST KONZUMIRANJA ALKOHOLA I DROGA.

Cilj ove akcije jeste unapređenje zdravlja mladih i sve to u prevenciji malignih obolenja,bolesti srca i krvnih sudova, bolesti bubrega, psihijatrijskih obolenja, TBC-a…

Nakon predavanja organizovane su radionice sa aktivnim učešćem i učenika i nastavnika sa temama: planiranje dnevnog jelovnika, fizička aktivnost ,,Ja biram”, iznošenje primera iz života na teme ALKOHOLIZAM, PUŠENJE I NARKOMANIJA sa aktivnim komentarisanjem svih učesnika radionice.

Tim: vms Sonja Živković –koordinator vaspitanja za zdravlje, strukovna medicinska sestra Daliborka Milovanović u saradnji sa pedagogom i razrednim starešinama Srednje škole Varvarin i volonterima Crvenog krsta Varvarin.