Ambulanta Donji Krčin

Dobrodošli u našu kuću zdravlja ! Ljubazno ćemo Vas dočekati i svim srcem nastojati da krenemo u susret  Vašim  potrebama i pomoći da izaberete svog lekara , koji će sa svojim stručnim timom neprekidno brinuti o Vašem i zdravlju i vaših bližnjih . Pa hajde da se zajedno potrudimo i što pre uverimo da su očuvanje zdravlja i briga o njemu osnovni uslov našeg ličnog spokoja , porodične harmonije , blagostanja i profesionalnog uspeha !

Ambulanta Donji Krčin pruža zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva na primarnom nivao za koju je zadužen tim :

1.Dr Irena Ignjatović  ( izabrani lekar )

2.Bjelić Ranisava , medicinska sestra – kartoteka

3.Milutinović Nataša , medicinska sestra – intervencije

Broj telefona ambulante : 037 / 795 – 170

Radno vreme ambulante :

radnim danima 0700 – 1500

• vikendom intervencije 0700 – 0900