Služba za zdrvstvenu zaštitu dece i omladine

Dečiji dispanzer  je započeo sa radom juna 1969. godine u prostorijama današnjeg Zdravstvenog osiguranja Varvarin. Te iste godine, Dom zdravlja Varvarin je dobio ime koje i danas nosi.
Prvi lekar koji je radio u dispanzeru je, dr Darinka Protić-Seka sa završenim kursom socijalne pedijatrije.
Prvi pedijatar je dr Živadin Petrović-Vaja, koji je radio od 1973. do 1979. godine, a zatim je nastavila sa radomdr Darinka Protić-Seka od 1979. do 2000. godine. Tih godina se radjalo i do 400 dece godišnje u Varvarinu.
Od 1979. godine Dom zdravlja prelazi u sadašnje zgrade, a dečji dispanzer dobija adekvatan prostor sa dva posebna ulaza, za savetovalište i dispanzer za bolesnu decu .
Do sada su u dečjem dispanzeru radili pedijatri dr Živadin Petrović-Vaja, dr Darinka Protić- Seka , dr Radiša Avramović, dr Slobodan Mitić, dr Stankija Vasić-Caca, a sada radi dr Snežana Stanojević. Na specijalizaciji iz pedijatrije je dr Gordana Dolić Petrović.
Pored pedijatara i veliki broj lekara je radio u dispanzeru, a trenutno radi dr Ana Golubović .
Takođe, veliki broj medicinskih sestara je obavljao dužnosti u dispanzeru. To su Simka Nestorović, Lelica Milovanović, Danica Stamenović, a danas rade medicinske sestre Ljiljana Srećković i Slađana Srećković .
U arhivi dečjeg dispanzera postoje vakcinalni kartoni 1963. godine do danas.
U vakcionalnoj službi su bile sestre Simka Nestorović, Ružica Mladenović, Mira Jovanović, Danica Stamenović. Na poslovima vakcinacije su danas Dragica Vasić i Olivera Jelić, više medicinske sestre. Značajno je reći da je obuhvat dece vakcinacijom uvek bio veliki, zahvaljujući odgovornim sestrama.

Dečji dispanzer se sastoji iz dve celine. Danas ima oko 3500 aktivnih zdravstvenih kartona dece, tj. obuhvata decu sa cele teritorije varvarinske opštine. Takođe, na pregled dolaze i deca iz okolnih opština: Ćićevca, Kruševca, kao i deca iz inostranstva.
Savetovalište za odojčad i malu decu radi utorkom od 7 do 15 časova.
U savetovalištu se vrše pregledi dece u prvom, trećem, šestom i devetom mesecu, kao i dece u prvoj, drugoj, četvrtoj i šestoj godini života. Takođe, pregledaju se deca pre prijema vakcina, a vrše se kontrolni pregledi u trećoj i petoj godini. Izdaju se različite potrebe i lekarska uverenja. U savetovalištu se vrši i vakcinacija prema planu i programu i kada epidemiološka situacija nalaže.
Ultrazvučni pregledi kukova odojčadi i ultrazvučni pregledi abdomena kod dece svih uzrasta obavljaju se sredom od 7 do 13 časova.
Takođe, pedijatar vrši nadzor i zdravstvenu kontrolu u vrtiću.
Dispanzer za bolesnu decu obavlja preglede od 7 do 15 časova. Pregledaju se bolesna deca od rođenja do 18 godine života, kao i studenti do 26 godine. Takođe, daje se peroralna i parenteralna terapija, primenjuje se oksigenoterapija i inhalacija.
Kod povrđene dece vrši se obrada rana, incizija, sutura rana, skidaju se konci, vade se strana tela, krpelji i sl.
Prema indikacijama, određuje se glikemija u krvi.
Lekari dečijeg dispanzera obavljaju rad na terenu radeći sistematske preglede školske i srednjoškolske dece, kao i prema indikacijama.

Školski dispanzer u okviru Doma zdravlja Varvarin radi od 07 do 15 časova. 

U Dispanzeru se vrše pregledi školske dece od polaska u prvi razred  Osnovne škole do navršenih osamnaest godina (treći razred Srednje škole).
Pregled dece sa navršenih osamnaest godina ( treći razred Srednje škole) vrši se u Opštoj praksi Doma zdravlja u Varvarinu.
Dispanzer radi od ponedeljka do petka .U Dispanzeru se obavlja pregled bolesne dece.
Od januara 2012 godine uvedeno je zakazivanje pregleda a u cilju efikasnijeg rada i smanjivanja čekanja na pregled.

TELEFON ZA ZAKAZIVANJE PREGLEDA ŠKOLSKE DECE JE 787-594

Deca koja imaju zakazan pregled kod lekara imaju prednost pri pregledu te se mole roditelji da koriste ovu mogućnot
Ovo se ne odnosi na hitna stanja (temperaturu ,povrede,gušenja,akutni bolovi) – OVAKVA I SLIČNA STANJA IZISKUJU DA SE DECA PREGLEDAJU ODMAH I BEZ ZAKAZIVANJA.

Sistematski pregledi školske dece obavljaju se u prostorijama škola.Sistematskim pregledom su obuhvaćena deca trećeg, petog i sedmog razreda osnovnih škola,kao i dece prvog i trećeg razreda srednjih škola.Pregledi se obavljaju svake godine i njime su obuhvaćena sva škplska deca.Pojedini učenici drugog,četvrtog,šestog i osmog razreda osnovnih škola podležu kontrolnim pregledima, kao i deca drugog razreda Srednjih škola na teritoriji opštine Varvarin.

Osim pregleda u Dispanzeru za školsku decu obavljaju se i davanje injekcija,previjanje rana i povreda (obrada rana),odstranjivanje stranih tela(vađenje krpelja) ispiranje oka i uva . Dispanzer je početkom godine dobio nov , savremeni inhalator pa se i ova usluga , a koja se često koristi kao metod lečenja , obavlja u našoj ustanovi.

          Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine koja obuhvata predškolsku i školsku decu . U službi rade 2 pedijatra i 3 medicinske sestre koji su uvek dostupni pacijentima :
1. Dr Snežana Stanojević, specijalsita pedijatrije ;
2. Dr Gordana Dolić – Petrović , specijalista pedijatrije ;
3. Ljiljana Srećković , medicinska sestra ;
4. Slađana Srećković , medicinska sestra ;
5. Olivera Jelić , viša medicinska sestra – vakcinacija i savetovalište .

 

RASPORED RADA PEDIJATARA U DEČIJEM DISPANZERU

 

Broj telefona službe : 037 / 787 – 594 ; 064 / 87 20 826