Direktor

V.D. Direktor

Zvanje : specijalista opšte medicine

Ime : Jasmina

Prezime : Rakić

Elektronska pošta : dzvarvarin@gmail.com

Kontakt telefon : 037 / 787 – 124

Mob. 064 / 87 – 20 – 830