Internistička služba

Služba intrne medicine bavi se problemima i bolestima unutrašnjih organa, sa posebnim osvrtom na kardiovaskularni sistem. U službi radi specijalista interne medicine i medicinska sestra. 

Internistička delatnost pruža zdravstvene i medicinske usluge:

– specijalističke prve i kontrolne preglede
– određivanje glikemije
– terapijske usluge

Doktor : Dr Milivoje Petković spec.interne medicine 

Mediciska sestra : Gordana Vučićević

Služba radi svakim radnim danom od 0700 do 1500 .

Broj telefona službe : 064 / 87 20 829