Istorijat

Dom Zdravlja Varvarin nosi naziv po čuvenom narodnom heroju dr Vlastimiru Godiću iz s. Kamenare. Bio je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, balneolog, profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao je i doktorirao medicinu na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Bio je upravnik Zavoda za rehabilitaciju internih bolesti u Beogradu. Prvi partizan koji je 14. oktobra 1944. ušao u Kruševac i objavio njegovu slobodu. Nosilac je „Partizanske spomenice 1941“.

Rodjen je u osrednje bogatoj seoskoj porodici koja je odlucila da ga školuje.Upisao je gimnaziju u Kruševcu i po završetku odlučuje da studira medicinu u Beogradu u predvečerje Drugog svetskog rata. Sredstva koje je dobio od svoje porodice za studiranje nisu mu omogućavala normalan život pa je morao da radi kao radnik u nekoj od beogratskih piljara, istovremeno studirajući i radeći .Kao radnik i student došao je u dodir sa propagatorima komunističkih ideja , a glavni mentor mu je bio Mirko Tomić. Nesvršenih studija dočekao je početak Drugog svetskog rata i vratio se u svoj rodni kraj .

Na početku ustanka 1941. godine , odmah je uključio u partizanski pokret i bio je predvodnik desetina koje su otpočelie borbe na terenu Parcana I Zalogovca.Više puta , tokom rata je hapšen i oslobođen. U prisustvu delegacije PK KPJ za Srbiju Nedeljka Karaičića Brke u vremenu od 14 – 18.08.1943. godine kod Šavranskih koliba na Jastrebcu, reorganizovan jej štab Rasinskog partizanskog odreda Vlastimir Godić , Miša izabran je za zamenika komadanta , a komadant je bio Dragoslav Petrović Gorski.

Trebao je biti većnik AVNOJ-a , ali nije učestvovao.U jednom obaveštenju OK KPJ za PK KPJ bio je delegiran za zasedanje AVNOJ-a. Bio je prvi partizan koji je išao u oslobađani Kruševac . Godić Vlastimir , posle rata postaje specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije , balenolog,profesor univerziteta. Dipomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu , doktoriorao na istom Fakultetu 1963 . godine sa disertacijom ‘ Promet mineralnih materjala kod ulkusnih bolesnika lečenja u Vrnjačkoj Banji ‘ . Prošao je sva akademska zvanja do redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu . Bio upravnik Zavoda za rehabilitaciju internih bolesnika, koji je po wemu kosnije dobio ime, Zavod za interne bolesti ‘ Dr Vlastimir Godić ‘ . Autor je više kwiga u udzbenika, velikog broja radova , naročito iz balneoklimatologije. Živeo je u Beogradu . Dom Zdravlja Varvarin je osnovan posle Drugog svetskog rata 1945. god. Neposredno posle oslobođenja osnovana je ambulanta sa porodilištem za teritoriju (srez) Varvarin.

Prvi lekar koji je radio u ambulanti bio je dr Božidar Marković (1894-1961.), čuveni doktor, narodni lekar, predano i požrtvovano je obavljao svoj posao. Rođen je u Kruševcu, živeo je u Obrežu, medicinu je završio u Parizu kao stipendista Francuske vlade. Ceo svoj radni vek posvetio je službi u Varvarinu. Odlikovan je „Ordenom za rad“.

Sada, Dom Zdravlja Varvarin je ozbiljna i profesionalna ustanova sa više od sto zaposlenih, sa šest ambulanti koje pokrivaju teritoriju opštine i trinaest službi, od kojih pojedine 24 časa dnevno stoje na raspolaganju građanima.

Naš tim stručnjaka, lekara, specijalista opšte medicine, ginekologije, pedijatrije, stomatologije, psihijstrije, pneumofiziologije, radiologije, interne medicine, medicinskog osoblja, tehničkog osoblja, službe računovodstva, na čelu sa direktorkom Doma zdravlja  Dr Zagorkom Marković spec.gin. , humano i stručno brine o zdravlju građana na teritoriji opštine sa posebnom pažnjom o deci, starim, bolesnim i iznemoglim licima.