Laboratorija

 •  Laboratorijska dijagnostikaLaboratorija Doma zdravlja Varvarin je savremena i tehnički dobro opremljena .U njoj možete bez zakazivanja svakog radnog dana dobiti stručnu i profesionalnu uslugu tima koji sačinjavaju :1. Dr Vesna Jović , specijalista kliničke biohemije ;

  2. Radovanović Snežana, lab.tehničar ;

  3. Radojković Mirjana, lab.tehničar ;

  4. Kovačević Milosija , lab.tehničar ;

  5. Ilić Svetlana lab.tehničar

  Naša služba laboratorijske dijagnostike vrši prijem zdravstvenih knjižica u periodu od 0700 do 0900 časova .Sve prijamne analize budu odrađene istog dana.

  Radno vreme laboratorijske dijagnostike :0700 – 1500

  Broj telefona službe : 037 / 789 – 020

  Načelnik specijalističko dijagnostičko konsultativnih službi : Dr Živojin Andrejić spec.radiologije .

   

   

CENOVNIK
laboratorijskih usluga koje korisnici plaćaju 100%
 red.br. naziv usluge cena usluge
 1.  krvna slika  240.00
 2.  urin  180.00
 3.  složenije analize urina  260.00
 4.  glukoza  80.00
 5.  urea  120.00
 6.  kreatinin  130.00
 7.  mokraćna kiselina  130.00
 8.  bilirubin-ukupan  110.00
 9.  bilirubin-direktan  110.00
 10.  proteini-ukupni  110.00
 11.  lipidni status  480.00
 12.  gvožđe  120.00
 13.  TIBC  140.00
 14.  UIBC  140.00
 15.  natrijum  120.00
 16.  kalijum  120.00
 17.  hloridi  120.00
 18.  kalcijum  120.00
 19.  neprganski fosfor  120.00
 20.  AST(GOG)  130.00
 21.  ALT(GPT)  130.00
 22.  alfa-amilaza  260.00
 23.  LDH  210.00
 24.  vreme krvarenja  110.00
 25.  vreme koagulacije  100.00
 26.  sedimentacija eritrocita  113.00
 27.  leukociti  80.00
 28.  trombociti  115.00
 29.  leukocitarna formula  115.00
 30.  holesterol u serumu  110.00
 31.  trigliceridi u serumu  110.00
 32.  alkalna fosfataza  140.00
 33.  ukupni proteini  110.00
 34.  HDL  120.00
 35.  GT  140.00
 36.  sediment mokraće  90.00
 37.  relativna gustina mokraće  60.00
 38.  ph mokraće  60.00
 39.  proteini u mokraći  60.00
 40.  bilirubin ukupan u mokraći  60.00
 41.  urobilinogen u mokraći  60.00
 42.  vaginalni sekret  225.00
 43..  magnezijum  115.00
 44.  stolica na parazite  60.00
 45.  glukoza u kapilarnoj krvi  125.00
 46.  INR  200.00
 47.  HbAlC  650.00
 48.  LDL  200.00
 49.  stolica na okultno krvarenje  500.00