Nadzorni odbor

Članovi nadzornog odbora  Doma zdravlja Varvarin :
1.Saša Marković iz Male Kruševice
2.Slađana Begić iz Gornjeg Katuna
3.Gordana Dolić Petrović iz Sela Varvarina