Nadzorni odbor

Članovi nadzornog odbora  Doma zdravlja Varvarin :
1.Jelena Janićijević – Zafirovski
2.Marija Jovanović
3.Gordana Dolić Petrović