Oglasi

Јавни оглас  медицинска сестра – техничар на одређено време са 50 % радног времена

____________________________________________________________

Конкурс за лекара опште медицине на одређено

____________________________________________________________

Конкурс за возача на одређено до 31.12.2018

___________________________________________________________

Конкурс за  дипломираног правника на  неодређено време

____________________________________________________________

Конкурс за  возача доктора медицине на неодређено време