Oglasi

Јавна набавка лож уља за 2017 годину

_______________________________________________________________________________________

Јавна набавка за бензин 2017 годину

________________________________________________________________________________________

  • Конкурс за пријем у радни однос медицинске сестре техничара на одређено време

Konkurs za prijem u radni odnos medicinske sestre tehničara na određeno vreme

________________________________________________________________________________________

  • Конкурса за пријем у радни однос доктора медицине на одређено време   са пуним радним временом

Konkurs za prijem u radni odnos doktora medicine na određeno vreme

______________________________________________________________________________________

  • Jавни конкурс за избор и именовање директора Дома здравља    ” Др Властимир Годић ” Варварин

Jавни конкурс за избор и именовање директора Дома здравља ” Др Властимир Годић ” Варварин

___________________________________________________________________________________________

  • Конкурса за пријем у радни однос доктора медицине на одређено време од 3 месеца са пуним радним временом

Konkurs za doktora medicine na određeno

___________________________________________________________________

  • Конкурс за пријем возача на одређено време

Konkurs za vozača na određeno vreme

_______________________________________________________________

  • Конкур за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

konkurs-za-ginekologa-na-odredeno-vreme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

  • Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

konkurs-za-prijem-u-radni-odnos-na-neodredeno-vreme

 

__________________________________________________________________________________________