Opšta praksa, hitna pomoć i kućno lečenje

Opšta praksa , hitna pomoć i kućno lečenje, tri službe  objedinjene u okviru zdravstvene zaštite odraslog stanovništva.

Načelnik službe:  dr. Ana Golubović
Broj telefona:          037 / 798 – 721 ;
                                   037 / 787-124  .
Hitni pozivi:            194
Rad ovih službi odvija se u tri smene
 1. 07h-15h
 2. 14h – 22h
 3. 22h-07h , što znači da je pacijentima njihova dostupnost maksimalna 00h-24h
SPISAK LEKARA SA NAPOMENOM NA KOM ODELJENJU I U KOM MESTU RADE
 1.  Andrejić Živojin Odsek za radiološku dijagnostiku Varvarin
 2. Jović Vesna Laboratorija Varvarin
 3.  Milošević Marija Odeljenje za opštu medicinu,hitnu pomoć i kućnu negu Ambulanta Bačina
 4.  Dolić-Petrović Gordana Odsek za zdravstvenu zaštitu dece Varvarin
 5.  Jovana Pavlović Odeljenje za opštu medicinu,hitnu pomoć i kućnu negu Varvarin
 6.  Golubović Ana Odeljenje za opštu medicinu,hitnu pomoć i kućnu negu Ambulanta Bošnjane
 7.  Ilić Biljana Odeljenje za opštu medicinu,hitnu pomoć i kućnu negu Varvarin
 8  Stojanović LJubinka Odeljenje za opštu medicinu,hitnu pomoć i kućnu negu Ambulanta Obrež
 9. Rakić Jasmina Odeljenje za opštu medicinu,hitnu pomoć i kućnu negu Varvarin
 10. Milojković Danijela Odsek za zdravsvenu zaštitu žena,( na specijalizaciji ) Varvarin
 11. Petković Milivoje Odsek za interne bolesti (na specijalizaciji ) Varvarin
12. Ivana Todorović – Gajić Odeljenje za opštu medicinu,hitnu pomoč i kućnu negu Ambulanta D.Krčin
 13. Minić Danijela Odeljenje za opštu medicinu,hitnu pomoć i kućnu negu Varvarin
 14.  Simonović Nevenka Odeljenje za opštu medicinu,hitnu pomoć i kućnu negu Varvarin-D.Katun utorkom
 15.  Ćuk Dane Odeljenje za opštu medicinu,hitnu pomoć i kućnu negu Varvarin
 16  Todorović Slađana Odeljenje za opštu medicinu,hitnu pomoć i kućnu negu  Ambulanta Zalogovac
 17.  Stanojević Snežana Odsek za zdravstvenu zaštitu dece Varvarin
 18.  Dimitrijević Jasmina Odsek za stomatološku zdravstvenu zaštitu Školska ambulanta Varvarin
 19. Marija Smiljković Odsek za stomatološku zdravstvenu zaštitu Varvarin
 20.  Živković Danijela Odsek za stomatološku zdravstvenu zaštitu Varvarin
 21.
 22.
 23.

 

 

SVI OSIGURANICI IMAJU PRAVO I OBAVEZU DA SE OPREDELE ZA JEDNOG IZABRANOG LEKARA  , A TAKOĐE I DA IZVRŠE PROMENU  ( ne pre 6 meseci ) AKO
 ZA TO POSTOJE OPRAVDANI RAZLOZI.
PACIJENTI KOJI NEMAJU  ZDRAVSTVENU KNJIŽICU ILI IM JE NEOVERENA  , MOGU DA DOBIJU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PO CENOVNIKU 100% USLUGA
CENOVNIK
ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE KORISNICI PLAĆAJU 100%
Re.br. Naziv zdravstvene usluge Cena usluge
 1.  Kratka poseta lekaru  200.00
 2.  Sprovođenje imunizacije(vakcinacije)  200.00
 3.  Uzimanje materijala za analizu i testiranje  60.00
 4.  Lekarski pregled na terenu  1280.00
 5.  Zdravstvena nega bolesnika u stanu  230.00
 6. Elektrofiziološko snimanje vezano za kardiovask.sistem-EKG  250.00
 7.  Incizija/drenaža/ispitanje/odstranjivanje tečnih produkata upalnih procesa-opšte  350.00
 8.  Ekscizija/odstranjivanje tkiva/destrukcije/čišćenje rane)kauterizacija-opšte  450.00
 9.  Instrumentacija/katerizacija-opšte  350.00
 10.  Medikacija/lokalna injekcija/infiltracija/aplikacija leka  200.00
 11.  Zavoji/kompresivni zavoji/kompresija/tamponada  350.00
 12.  Nameštanje/fiksacija-opšte  280.00
 13.  Prvi pregled odraslih radi lečenja  350.00
 14.  Ponovni pregled odraslih radi lečenja  250.00
 15.  Posebni pregled odraslih radi dopunske dijagnostike i daljeg lečenja  768.00
 16.  Ultrazvučmi pregled regije  500.00
 17.  Dopler skan regije  920.00
 18.  Ultrazvučni pregled organa  650.00
 19.  Dopler skan organa  610.00
 20.  Izlazak ekipe SHMP radi obezbeđivanja javnih skupova  2350.00
 21.  Lekarski pregled za izdavanje uverenja za sud na lićni zahtev  910.00
 22.  Izdavanje potvrde o zdravstvenom stanju  350.00
 23.  Lekarski pregled za smeštaj u đački , studentski dom  300.00
 24.  Izdavanje potvrda za put u inostranstvo  300.00
 25.  Izdavanje lekarskog uverenja za posao bez posebnih uslova  1600.00
 26.  Lekarski pregled za izdavanje lekarskog uverenja za upis u srednju,višu ili visoku školu  po cenovniku Ministarstva zdravlja
 27.  Sistematski pregled školske dece i omladine  300.00
 28.  Lekarski pregled za izdavanje uverenja za različite potrebe  760.00
 29.  Lekarski pregled za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite-dom  530.00
 30.  Pregled i obrada za invalidsku komisiju  2000.00
 31.  Utvrđivanje uzroka smrti i izdavanje potvrde  500.00
 32.  Mala hirurška intervencija  500.00
 33.  Promena katetera  350.00
 34.  Promena kanile  350.00
 35.  Ispiranje bešike  350.00
 36.  Sanitetski prevoz sa medicinskom pratnjom  obračunava se po pređenom km u visini od50%cene jednog litra goriva
 37.  Sanitetski prevoz  obračunava se po pređenom km u visini od 30% cene jednog litra goriva
 38.  Kućna poseta rizičnim neonatusima  500.00
 39.  Inhalacija  300.00
 40.  Davanje vakcina-jedna vakcina  200.00
 41.  Previjanje na terenu  400.00
 42.  Sistematski pregled 100%  1000.00
 43.  Ispiranje uva  350.00
 44.  Vađenje stranog tela (krpelja)  200.00
OBAVEŠTENJE
PACIJENTI KOJI NEMAJU ZDRAVSTVENU KNJIŽICU ILI IM JE KNJIŽICA NEOVERENA,MOGU DA URADE SISTEMATSKI PREGLED PO CENI OD 1000 din.,
OVAJ PREGLED OBUHVATA.
Osnovnu laboratoriju.
 • krvna slika (ks)
 • sedimentacija (se)
 • glikemija
 • holeserol
 • trigliceridi
 • urea
 • kreatinin i
 • urin
 Kod žena se radi Papa test
 Kod muškaraca hemokultest