Opšta praksa, hitna pomoć i kućno lečenje

Opšta praksa , hitna pomoć i kućno lečenje, tri službe  objedinjene u okviru zdravstvene zaštite odraslog stanovništva.

Načelnik službe:  dr. Ana Golubović
Broj telefona:          037 / 798 – 721 ;
                                   037 / 787-124  .
Hitni pozivi:            194
Rad ovih službi odvija se u tri smene
 1. 07h-15h
 2. 14h – 22h
 3. 22h-07h , što znači da je pacijentima njihova dostupnost maksimalna 00h-24h
SPISAK LEKARA SA NAPOMENOM NA KOM ODELJENJU I U KOM MESTU RADE
 1.  Golubović Ana Načelnik opšte prakse,hitne pomoći i kućnog lečenja  Ambulanta Bošnjane
 2. Milošević Marija Odeljenje za opštu praksu,hitnu pomoć i kućnu negu  Ambulanta Bačina

Ambulanta Zalogovac

 3.  Todorović Slađana Odeljenje za opštu praksu,hitnu pomoć i kućnu negu Porodiljsko odsustvo
 4.  Stojanović Ljubinka Odeljenje za opštu praksu,hitnu pomoć i kućnu negu Ambulanta Obrež
 5.  Simonović Nevenka Odeljenje za opštu praksu,hitnu pomoć i kućnu negu Varvarin-D.Katun utorkom
 6.  Ignjatović Irena Odeljenje za opštu praksu,hitnu pomoć i kućnu negu Ambulanta Donji Krčin

Ambulanta Zalogovac

 7.  Rakić Jasmina Odeljenje za opštu praksu,hitnu pomoć i kućnu negu Varvarin
 8.  Milojković Danijela Odsek za zdravsvenu zaštitu žena,( na specijalizaciji ) Varvarin
 9. Ivana Todorović – Gajić Odeljenje za opštu praksu,hitnu pomoć i kućnu negu Varvarin
 10. Minić Danijela Odeljenje za opštu praksu,hitnu pomoć i kućnu negu Varvarin
 11. Ilić Biljana Odeljenje za opštu praksu,hitnu pomoć i kućnu negu Varvarin
12. Jovana Pavlović Odeljenje za opštu praksu,hitnu pomoć i kućnu negu Poroddiljsko odsustvo
 13. Gordana Čabrić Odeljenje za opštu praksu,hitnu pomoć i kućnu negu Varvarin
 14.
15.

 

 

SVI OSIGURANICI IMAJU PRAVO I OBAVEZU DA SE OPREDELE ZA JEDNOG IZABRANOG LEKARA  , A TAKOĐE I DA IZVRŠE PROMENU  ( ne pre 6 meseci ) AKO
 ZA TO POSTOJE OPRAVDANI RAZLOZI.
PACIJENTI KOJI NEMAJU  ZDRAVSTVENU KNJIŽICU ILI IM JE NEOVERENA  , MOGU DA DOBIJU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PO CENOVNIKU 100% USLUGA
CENOVNIK
ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE KORISNICI PLAĆAJU 100%
Re.br. Naziv zdravstvene usluge Cena usluge
 1.  Kratka poseta lekaru  200.00
 2.  Sprovođenje imunizacije(vakcinacije)  200.00
 3.  Uzimanje materijala za analizu i testiranje  60.00
 4.  Lekarski pregled na terenu  1280.00
 5.  Zdravstvena nega bolesnika u stanu  230.00
 6. Elektrofiziološko snimanje vezano za kardiovask.sistem-EKG  250.00
 7.  Incizija/drenaža/ispitanje/odstranjivanje tečnih produkata upalnih procesa-opšte  350.00
 8.  Ekscizija/odstranjivanje tkiva/destrukcije/čišćenje rane)kauterizacija-opšte  450.00
 9.  Instrumentacija/katerizacija-opšte  350.00
 10.  Medikacija/lokalna injekcija/infiltracija/aplikacija leka  200.00
 11.  Zavoji/kompresivni zavoji/kompresija/tamponada  350.00
 12.  Nameštanje/fiksacija-opšte  280.00
 13.  Prvi pregled odraslih radi lečenja  350.00
 14.  Ponovni pregled odraslih radi lečenja  250.00
 15.  Posebni pregled odraslih radi dopunske dijagnostike i daljeg lečenja  768.00
 16.  Ultrazvučmi pregled regije  500.00
 17.  Dopler skan regije  920.00
 18.  Ultrazvučni pregled organa  650.00
 19.  Dopler skan organa  610.00
 20.  Izlazak ekipe SHMP radi obezbeđivanja javnih skupova  2350.00
 21.  Lekarski pregled za izdavanje uverenja za sud na lićni zahtev  910.00
 22.  Izdavanje potvrde o zdravstvenom stanju  350.00
 23.  Lekarski pregled za smeštaj u đački , studentski dom  300.00
 24.  Izdavanje potvrda za put u inostranstvo  300.00
 25.  Izdavanje lekarskog uverenja za posao bez posebnih uslova  2000.00
 26.  Lekarski pregled za izdavanje lekarskog uverenja za upis u srednju,višu ili visoku školu  po cenovniku Ministarstva zdravlja
 27.  Sistematski pregled školske dece i omladine  300.00
 28.  Lekarski pregled za izdavanje uverenja za različite potrebe  760.00
 29.  Lekarski pregled za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite-dom  530.00
 30.  Pregled i obrada za invalidsku komisiju  2000.00
 31.  Utvrđivanje uzroka smrti i izdavanje potvrde  500.00
 32.  Mala hirurška intervencija  500.00
 33.  Promena katetera  350.00
 34.  Promena kanile  350.00
 35.  Ispiranje bešike  350.00
 36.  Sanitetski prevoz sa medicinskom pratnjom  obračunava se po pređenom km u visini od50%cene jednog litra goriva
 37.  Sanitetski prevoz  obračunava se po pređenom km u visini od 30% cene jednog litra goriva
 38.  Kućna poseta rizičnim neonatusima  500.00
 39.  Inhalacija  300.00
 40.  Davanje vakcina-jedna vakcina  200.00
 41.  Previjanje na terenu  400.00
 42.  Sistematski pregled 100%  1000.00
 43.  Ispiranje uva  350.00
 44.  Vađenje stranog tela (krpelja)  200.00
OBAVEŠTENJE
PACIJENTI KOJI NEMAJU ZDRAVSTVENU KNJIŽICU ILI IM JE KNJIŽICA NEOVERENA,MOGU DA URADE SISTEMATSKI PREGLED PO CENI OD 1000 din.,
OVAJ PREGLED OBUHVATA.
Osnovnu laboratoriju.
 • krvna slika (ks)
 • sedimentacija (se)
 • glikemija
 • holeserol
 • trigliceridi
 • urea
 • kreatinin i
 • urin
 Kod žena se radi Papa test
 Kod muškaraca hemokultest