29.septembar – Svetski dan srca

PENTACON DIGITAL CAMERA

Povodon obeležavanja 29.septembra-Svetskog dana srca,u saradnji sa Crvenim krstom i lokalnom zajednicom ,ovaj dan je obeležen na skveru u Varvarinu ,gde je podeljen propagandni materijal,građanima izmeren krvni pritisak i glikemija.Stanovništvo je upoznato o faktorima rizika za dobijenje kardiovaskularnih bolesti, kao i merama za suzbijanje i sprečavanje bolesti.

[Not a valid template]

Mart – mesec borbe protiv raka

dan-srca-1

Posle bolesti srca i krvnih sudova,maligni tumori predstavljaju najčešći uzrok obolevanja i umiranja ljudi u vecini zemalja u razvoju,pa i u Srbiji.Povodom obeležavanja meseca borbe protiv raka,Dom zdravlja,,dr.Vlastimir Godić ” Varvarin je u sardnji sa Crvenim krstom organizovao niz zdravstveno vaspitnih i promotivnih aktivnosti.

Nastavak →

25.-31. januara – Evropska nedelja prevencije raka grlića materice

Nedelja prevencije raka grlića materice je ove godine obeležena po deveti put.U saradnji sa Crvenim krstom i prosvetom,organizovane su razne aktivnosti sa ciljem da se promoviše važnost smanjenja obolevanja i umiranja od raka grlića materice .
Svaki slučaj raka grlića materice može biti sprečen! Cilj kampanje je podizanje svesti o prevenciji raka grlića materice.
U nedelji prevencije raka grlića materice unapređena je informisanost žena i opšte populacije o značaju preventivnih ginekoloških pregleda žena.

01.decembar-Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-A

dan-srca-1
Ovogodišnja kampanja se obeležava pod sloganom ,,Popunimo prazninu u znanju, prevenciji i podršci osobama koje žive sa HIV-om.’’Dom zdravlja Varvarin je u saradnji sa Crvenim krstom Varvarin, prosvetom i kancelarijom za mlade, obeležio 1.decembar-Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a javnom manifestacijom u holu osnovne i srednje škole u Varvarinu.Učenicima i zaposlenima u školama je podeljen propagandni materijal.
Cilj kampanje je informisanje mladih o načinima prenošenja HIV infekcije,kako da se zaštite i kako da pomognu obolelima od AIDS-a.
U svim razredima Srednje škole Varvarin održana su predavanja o AIDS-u i polno prevosivim infekcijama,a nakon predavanja učenicima je prikazan film,,Dečko koji se stideo“.Predavanja su držali dr.LJubiša Obradović spec.ginekologije i sekrear Crvenog krsta Varvarin i vms Sonja Živković.Učeicima osmog razreda OŠ ,,Jovan Kursula“Varvarin predavanja je održala dr.Zagorka Marković spec.ginekologije – direktor Doma zdravlja Varvarin.

Nastavak →

Oktobar – mesec pravilne ishrane 2014 godine

dan-srca-1
Cvetski dan hrane,16.oktobar2014.godine,kao i kampanja Oktobar-mesec pravilne ishrane ove godine su obeleženi pod sloganom ,,Pravilna ishrana za dobro zdravlje”.

Cilj aktivnosti je informisanje najšire populacije,a posebno dece i mladih ,kao i sticanje znanja ,formiranje ispravnih stavova i ponašanja u vezi sa zdravljem i pravilnim navikama u ishrani. Pored Doma zdravlja i Crvenog krsta  zapaža se i veliko angažovanje predškolske i školskih ustanova , sa učešćem zaposlenih ,dece,učenika i njihovih roditelja.

U OŠ,,Mirko Tomić” Obrež, organizovana je javna manifestacija sa izložbom zdrave hrane i takmičenjem za najbolji štand.

U OŠ ,,Dragi Makić” Bošnjane je pored izložbe zdrave hrane i izložbe dečijih radova ,na istu temu priređeno i niz performanasa pred publikom koju su činili meštani sela Bošnjane .U saradnji sa OŠ,, Jovan Kursula” Varvarin, organizovana su predavanja u svim razredima.

Stomatološka služba Doma zdravlja je u čekaonici organizovala kreativne radionice sa decom PU ,, Naša radost” i izložbom dečijih radova.

Ove godine se beleži veliki broj učesnika na nagradnom konkursu za najbolji likovni rad koji je raspisao Zavod za javno zdravlje  Kruševac,za vrtiće i osnovne škole. Prve tri nagrade osvojili su učenici OŠ ,,Jovan Kursula” Varvarin, kao i dve zahvalnice za učešće na konkursu.Jedno od prva tri mesta osvojila je i PU,,Naša Radost” Varvarin sa jednim pojedinačnim i jednim grupnim radom.

Nastavak →

Međunarodni dan starih – 01. oktobar 2014

dan-srca-1
Dom zdravlja je u saradnji sa Crvenim krstom,Centrom za socijalni rad i lokalnom  zajednicom obeležio 01.oktobar-Međunarodni dan starih.Slogan ovogodišnje kampanje je ,,Ne zapostavimo nikoga: promovišimo društvo za sve generacije”,sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na činjenicu da će starenje populacije i populaciona dinamika oblikovati ključne izazove sa kojima će se svet suočiti u 21.veku. Organizovan je veliki broj zdravstveno-promotivnih aktivnosti.Javna manifestacija je održana 01.oktobra u Domu lulture sa kulturnim programom i velikim brojem zdravstveno-promotivnih izložbi.

Nastavak →

U srcu zdravlja

dan-srca-1
U Bačini je 02.10.2014. god u saradnji sa OŠ,, Sveti Sava ”. Crvenim krstom i lokalnom zajednicom održana javna manifestacija ,,U srcu zdravlja”.
Meštanima je podeljen propagandni materijal i izmern krvni pritisak.Veliki doprinos ovoj akciji dali su učenici OŠ,,Sveti Sava” i nastavnik fizičkog vaspitanja Svetlana Pejić.Učenici su šetali glavnom ulicom sela Bačina noseći u rukama transparente ,,Usrcu zdravlja” i na taj način promovisali zdrave stilove života za zdravo srce.Sa njima su bili i nastavnici,zdravstveni radnici,aktivisti Crvenog krsta i predsednik mesne zajednice Bačina.

Nastavak →

Svetski dan srca

dan-srca-1
Svetski dan srca, 29. septembar 2014. godine je obeležen pod sloganom ,, U srcu zdravlja”.Akcija je usmerena na stvaranje zdravog okruženja koje bi omogućilo ljudima da naprave pozitivne promene koje mogu da smanje rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Naglašava se značaj zdravih stilova života,kao i značaj prevencije faktora rizika nastanak

bolesti srca i krvnih sudova u svim populacionim grupama.

Dom zdravlja je ovaj dan obeležio u saradnji sa Crvenim krstom i lokalnom zajednicom,na skveru u Varvarinu,gde je građanima podeljen štampani materijal,izmereni krvni pritisak i glikemija.

Nastavak →

Radni vikend u Pajkovcu

dan-srca-1
Dom zdravlja ,,dr.Vlastimir Godić” je u saradnji sa Crvenim krstom i lokalnom zajednicom 27.septembra 2014. god.organizovao ,,Radni vikend na selu”.Akcija se održava jednom godišlje u mesnim zajednicama koje nemaju zdravstvenu ambulantu.Ove godine je to selo
Pajkovac.Meštanima su bili dostupni lekari specijaliste opšte medicine pedijatrije i ginekologije,patronažna sestra,a Crveni krst je najugroženijim domaćinstvima dodelio pomoć u namirnicama i sredstvima za ličnu higijenu.Ovom akcijom je započeta i kampanja ,,U srcu
zdravlja ,kroz individualne i grupne metode zdravstvenog vaspitanja.

Nastavak →

28 jul Dan Borbe protiv HEPATITISA

Svetska zdravstvena organizacija je 2010. godine ustanovila 28. juli kao dan obeležavanja
Borbe protiv Hepatitisa ,bolesti koja godišnje usmrti više od 1,5 miliona ljudi.
Ovogodišnja kampanja je pod sloganom HEPATITIS: ZAPITAJ SE!