Patronažna služba

• Patronažna služba

Patronažna služba je po zakonu obavezni deo organizovanog sistema zdravstvene zaštite na nivou Doma zdravlja, odnosno na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Polivalentnu patronažu obavljaju 5 zdravstvenih radnika na teritoriji opštine Varvarin :

 

Rad patronažne sestre je zasnovan na praktičnim, naučno pouzdanim društveno prihvatljivim metodama i tehnologijama .Preventivni rad podrazumeva samostalnu ili udruženu zaštitu, bolesnih ili zdravstvenih pojedinaca svih uzrasta , porodice, grupa ili zajednica .

Patronažne sestre kroz patronažne posete obuhvataju : porodicu ili populacione grupe koje imaju poseban tretman u nivou primarne zdravstvene zaštite ( trudnice, trudnice sa faktorom rizika, novorođenčad, odojčad,malu decu, stare sa preko 65 godina , osobe sa posebnim potrebama ) .

Po nalogu izabranog lekara opšte medicine , pedijatra i ginekologa obavljaju se i druge posete.

Patronažna sestra sprovodi zdravstveno vaspitni rad u osnovnim školama i srednjim školama, radi na podizanju svesti pojedinca i stanovništva o značaju korišćenja preventivnih usluga . Predstavljaju sponu između zdravstvene institucije i porodice.Patronažne sestre su dužne da praktikuju načela primarne zdravstvene zaštite i daju na kvalitetu ishoda zaštite .

 

Polivalentnom patronažom je pokriven ceo teren.Patronažne posete se obavljaju prema utvrđenom planu i programu.

Patronaža sarađuje sa Crvenim krstom, Centrom za socijalni rad, lokalnom samoupravom i dr. Ustanovama i udruženjima.

Zdravstveno vaspitanje se sprovodi po kalendaru javnog zdravlja. Obeležavaju se sledeći datumi:

 • Nacionalni dan bez duvanskog dima
 • Mesec borbe protiv raka
 • Svetski dan voda
 • Svetski dan borbe protiv tuberkuloze
 • Svetski dan zdravlja
 • Nedelja imunizacije
 • Bezbednost u saobraćaju
 • Nedelja zdravlja usta i zuba
 • Svetski dan bez duvanskog dima
 • Svetski dan čovekove okoline
 • Međunarodni dan borbe protiv krijumčarenja i zloupotreba droga
 • Svetska nedelja dojenja
 • Međunarodni dan mladih
 • Svetski dan prve pomoći
 • Svetski dan srca
 • Dan starih
 • Mesec zdrave hrane
 • Dan borbe protiv siromaštva
 • Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti
 • Svetski dan borbe protiv HIV-a
 • Dan sećanja na umrle od SIDE

RASPORED RADA

PATRONAŽNIH SESTARA

 

TEREN IME I PREZIME TELEFON ZA KONTAKT
Varvarin,Bačina,Orašje,Izbenica,

Cernica,Suvaja

Sonja Živković 064/8720816
Selo Varvarin,Bošnjane,Maskare,

Donji Katun

Daliborka Milovanović 064/8720814
Obrež,Gornji Katun

 

Sanja Antonijević 064/8720813
Zalogovac,Parcane Marenevo Suzana Avramović 037/651-001
Donji Krčin,Gornji Krčin,Karanovac,Mala Kruševica,Toljevac,Pajkovac Nataša Milutinović

 

037/795-170

 

 

-Načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu dece I žena sa polivalentnom patronažom-DR.Snežana Stanojević spec.pedijatrije

 

 

Šef patronažne službe : VMS Sonja Živković  .