Radioloska dijagnostika

Radiološka dijagnostika i rendgen pregledi u zdravstvu Varvarina datiraju još od 1947.god. sa tada primitivnim aparatom. Dijagnostika se odvijala u privatnoj kući. Preglede je vodila dr Veram koja sada ima 96 godina i živi u Kruševcu, a bila je pulmolog.
Rendgen služba u sklopu Doma zdravlja počinje sa radom 1966.god. sa četvorno-ventilnim aparatom i komandnim stolom SELENOS.Godine 1975. nabavljena je u to vreme savremenija oprema da bi se sredinom osamdesetih godina instalirao plafostat sa Buki stolom za grafije i DIAMOKS za skopije bez pojačivača slike i TV-lanca kao šestoventilni aparat.
Do 1994.god. službu su održavali rendgen tehničari sa honorarnim radom dr Vere i sada pokojne dr Lile, kao pulmologa, a od radiologa počasno mesto pripada pokojnom dr Milivoju Davidovcu iz Kruševca i povremeno dr Milovanoviću iz Paraćina.
Rendgen služba i antituberkulozni dispanzer su smešteni u posebnoj zgradi sa svojim kadrovima. Od 1994.god. rendgen službu vodi dr Živojin Andrejić, spec. radiologije sa višim rendgen tehničarem Draganom Savić .
S obzirom na zastarelu opremu, zadnjih petnaest godina rendgen služba, na pristojnom nivou zadovoljava potrebe pregleda sa godišnjim prilivom od 2500 upisanih pacijenata, sa preko 5000 grafija.
Od pre tri godine u sklopu radioloških pregleda, uključena je i ultrazvučna dijagnostika.

Radiološka dijagnostika

U službi radiološke dijagnostike radi Dr Živojin Andrejić specijalista radiologije sa višim rendgen tehničarem Draganom Savić  .Od marta 2007 u sklopu radioloških pregleda, uključena je i ultrazvučna dijagnostika .

 

Radno vreme službe radim danima :  0730 – 1430

Broj telefona službe : 064 / 87 20 812

Načelnik specijalističko dijagnostičko konsultativnih službi : Dr Živojin Andrejić spec.radiologije .