Učestvuj u istraživanju o stanju zdravlja u Srbiji

У периоду од  4. октобра – 30. новембра 2013. године Министарство здравља Републике Србије спроводи истраживање здравља становништва на територији Србије, у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије ,,Др Милан Јовановић Батут“, у оквиру реализације пројекта „Пружање унапређених услуга на локаном нивоу“-ДИЛС који се финансира из кредита Светске банке.

Истраживање ће обухватити 6500 домаћинстава, односно њихове чланове старије од 7 година, на територији целе Републике Србије, у градским и сеоским срединама, одабраних методом случајног узорка.

Учешће у истраживању је добровољно,  а разговор са члановима домаћинства, као и  мерење висине, тежине и крвног притиска, обавиће професионални тимови анкетара, уз подршку медицинских радника.

Садржај упитника сачињен је на основу препорука Светске здравствене организације и истраживања здравља која се спроводе у земљама Европске Уније, чија методологија је у потпуности преузета (EHIS), као и на основу упитника из претходна два истраживања спроведена 2000. и 2006. године.

Тајност и поверљивост добијених информација су загарантоване јер ће се сви подаци добијени из разговора са учесницима у анкети посматрати само групно и користиће искључиво за анализе.

Подаци добијени из истраживања здравља становништва, и то на основу изјава самих грађана, показаће до каквих је промена дошло у понашању и навикама, као и потребама које су повезане са здрављем и коришћењем здравствене заштите.

 

На тај начин биће омогућено ефикасно планирање даљих активности и мера Министарства здравља Републике Србије, са акцентом на  превенцију и модификацију фактора ризика за настанак масовних незаразних болести (кардиоваскуларних обољења и стања, малигних болести, шећерне болести, поремећаја менталног здравља, хроничне опструктивне болести плућа и хроничних обољења мишићно-коштаног система) у складу са стратегијом масовних незаразних болести регионалног комитета Светске здравствене организације за Европу.

У циљу обавештавања јавности о спровођењу и значају истраживања, као и у циљу задобијања њихове сагласности  и учешћа (посебно код млађе, запослене популације у урбаним градским срединама, која је у претходним истраживањима била најнеприступачнија), спроводи се и информативна кампања под слоганом ,,Здраво, како сте?“.

Медијска подршка преношењу кључних порука најширој јавности биће нам значајна за спровођење истраживања, и унапред вам се захваљујемо на будућој сарадњи.

Vodič za dijagnostifikovanje i lečenje ishemijske bolesti srca