Upravni odbor

Predsednik upravnog odbora Doma zdravlja Varvarin :

Slavoljub Savić iz Bošnjana 
Članovi upravnog odbora :
1. Marko Đurđević  iz Selo Varvarina
2. Miljana Milojević iz Varvarina
3. Dr Nevenka Simonović iz Donjeg Katuna
4. Dragana Savić iz Orašija