Zaštitnik prava pacijenta

Ime: Predrag
Prezime: Sokolović
Zvanje: diplomirani pravnik
Termin rada sa strankama: 07 – 15 h
Telefon: 064 / 87 20 604
Lokacija: Kancelarija u opštinskoj upravi, br. 14
E-mail:predrag.sokolovic@varvarin.org.rs