Zdravstvena zaštita žena

Načelnik – Dr  Snežana Stanojević spec.pedijatrije 

Doktor : Dr Đorđe Prokić spec. ginekologije i akušerstva

Medicinska sestra : Zorica Krstić

Služba za zdravstvenu zaštitu žena pruža primarnu zaštitu svim građankama Varvarina i okolnih naselja. Svoju delatnost obavlja  putem preventivnog i kurativnog rada, kroz ranu dijagnostiku, terapiju, kontinuirani zdravstveno-vaspitni rad i rad na planiranju porodice.

  U Službi za zdravstvenu zaštitu žena korisnice mogu obaviti preglede:

-preventivni ginekološki pregled

– ciljani ginekološki pregled koji obuhvata: manuelni, bimanuelni pregled, uzimanje sekreta na traženje malignih ćelija po metodi Papanikolau testa.

– sistemski pregled žena  koji obuhvata preventivni ginekološki pregled, po potrebi i ultrazvučni pregled.

– prvi pregled trudnice koji obuhvata utvrđivanje starosti trudnoće, određivanje VTP ( VEROVATNOG TERMINA POROĐAJA), upućivanje na laboratoriske analize i drugo.

– kontrolni pregled trudnice koji obuhvata kontrolu telesne težine i arteriskog krvnog pritiska, ultrazvučnu kontrolu, praćenje trudnoće i stanje ploda.

– ginekološki pregled radi lečenja koji obuhvata ginekološki pregled i ostale preglede ciljano i u skladu sa tegobama i procenom lekara.

Radno vreme službe : od 07 do 15 časova

Broj telefona službe : 037 / 787 – 595