Stomatološka služba

  •  Stomatologija

Stomatološka služba Doma zdravlja se sastoji iz dve jedinice i to :

• U centralnom delu Doma zdravlja , sa radnim vremenom svakog radnog dana 0700 – 1500

• Školska zubna ambulanta , u Osnovnoj školi Jovan Kursula Varvarin sa radim vremenom svakog radnog dana od 0700 – 1500  .

Visoko obrazovani kadar zaposlenih u našoj ustanovi pruža usluge stanovnicima opštine Varvarin na nivou primarne zdravstvene zaštite .

 

Tim stomatologa Doma zdravlja Varvarin čine :

1. Dr Danijela Živković specijalista dečije preventivne stomatologije ;

2. Jelena Radosavljević, medicinska sestra ;

3. Dr Marija Smiljković , doktor stomatologije ;

4. Ivana Stefanović, medicinska sestra – tehničar ;

5. Dr Jasmina Dimitrijević , specijalista dečije preventivne stomatologije – lekar školskoj zubnoj službi

6. Dušica Kojić , medicinska sestra – tehničar – školskoj zubnoj službi

 

Broj telefona centralnom delu Doma zdravlja : 037 / 787 – 594

Broj telefona školske zubne ambulante : 064 / 87 20 835